Sunday, November 29, 2015

ระฆังแห่งอิสรภาพ หรือ ลิเบอร์ตี้เบลล์

ระฆังแห่งอิสรภาพ หรือ ลิเบอร์ตี้เบลล์ ที่ได้ลั่นเมื่อวันประกาศก็อยู่ที่สวนสาธารณะแห่งนี้ด้วย

No comments:

Post a Comment