Sunday, November 29, 2015

อุทยานแห่งชาติแกรนด์ แคนยอน (Grand Canyon)

อุทยานแห่งชาติแกรนด์ แคนยอน (Grand Canyon) สิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติที่ยิ่งใหญ่แห่งหนึ่งของโลก ประติมากรรมอันมหึมามหาศาลนี้ธรรมชาติได้สร้างขึ้นในช่วงเวลาประมาณ 2,000 ล้านปีจากการกัดเซาะของแม่น้ำโคโรลาโด้

No comments:

Post a Comment