Saturday, November 28, 2015

วัดอาม่าหรือศาลเจ้าแม่ทับทิม

วัดอาม่าหรือศาลเจ้าแม่ทับทิม 
สร้างขึ้นเพื่ออุทิศถวายให้กับอาม่า บริเวณนี้คือจุดแรกที่เจ้าแม่อาม่าย่างเท้าขึ้นสู่แผ่นดิน
มาเก๊า ด้านหน้ามีรูปปั้นสิงห์โตอยู่ 2 ตัวมีความเชื่อว่าหากหมุนลูกแก้วที่อยู่ในปากไปทางขวา 3 ครั้ง พร้อมของพรสมหวัง

No comments:

Post a Comment