Saturday, November 28, 2015

วัดชันกังซา Changangkha Temple

วัดชันกังซา Changangkha Temple เป็นวัดที่เก่าแก่กว่า 600 ปี วัดนี้ชาวภูฏานมักจะพาเด็กๆมากราบไหว้ขอพร เพื่อให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง

No comments:

Post a Comment