Saturday, November 28, 2015

เซนาโด้สแควร์

เซนาโด้สแควร์ สถานที่ช้อปปิ้งใหญ่ใจกลางเมืองมาเก๊าภายในบริเวณตกแต่งด้วยตึกอาคาร อายุกว่า 400 ปี สร้างโดยชาวโปรตุเกส

No comments:

Post a Comment