Monday, March 21, 2016

หลีเป๊ะ สตูล

หลีเป๊ะ สตูล

เดสติเนชั่นเส้นนี้ขึ้นชื่อในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาว่าทะเลสวย น้ำใส ทรายขาว มีธรรมชาติสวยงามทั้งบนบกและใต้น้ำ เป็นที่ฮันนีมูนและที่จัดงานแต่งงานริมหาดยอดฮิตและสุดฮิป และมีที่พักให้เลือกหลายแบบตามกำลังทรัพย์ รวมทั้งการเดินทางไปเที่ยวหลีเป๊ะในปัจจุบันก็มีความสะดวกมากกว่าแต่ก่อนอยู่มาก

No comments:

Post a Comment