Monday, March 21, 2016

พิพิธภัณฑ์ถ่านหิน

พิพิธภัณฑ์ถ่านหิน
• มณฑลซานซีมีการค้นพบทรัพยากรแร่ธาตุกว่า 105 ชนิด ในจำนวนนี้มีการสำรวจและนำมาใช้ประโยชน์แล้ว 67 ชนิด โดยมีแร่ธาตุที่ค้นพบเป็นอันดับต้นๆ ของประเทศ ได้แก่ ถ่านหิน หินแร่บอคไซท ธาตุแกลเลียม อลูมินัม ซีอะไลท
• มณฑลซานซีได้รับขนานนามว่าเป็น “เมืองแห่งถ่านหิน” โดยมีพื้นที่ที่มีแร่ถ่านหิน 62,800 ตร.กม. โดยคิดเป็น 40 % ของพื้นที่ทั้งหมด และเป็นแหล่งที่ผลิตถ่านหินปริมาณมากกว่า 100 ล้านตันต่อปี

No comments:

Post a Comment