Monday, March 21, 2016

มณฑลซานซี ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของประเทศจีน

 มณฑลซานซี
มณฑลซานซี ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของประเทศจีน ทิศตะวันออกมีภูเขาไท่หังซาน และมีพื้นที่ติดกับมณฑลเหอเป่ย ทิศตะวันตกมีภูเขาหลี่ว์เหลียงซาน ทิศตะวันตกและทิศใต้มีแม่น้ำเหลือง และมีอาณาเขตอยู่ติดกับมณฑลส่านซี ทิศตะวันตกเฉียงเหนืออยู่ติดกับเขตปกครองตนเองมองโกเลียใน ทิศใต้ติดกับมณฑลเหอหนาน มณฑลซานซีมีที่ตั้งอยู่หลังภูเขาไท่หังทางทิศตะวันตก จึงได้รับขนานนามว่า “ซานซี” หรือมณฑลด้านตะวันตกของภูเขา
• มณฑลซานซี มีพื้นที่ทั้งหมด156,579 ตร.กม. คิดเป็น 1.6 % ของพื้นที่ทั้งหมด จากทิศตะวันออกไปยังทิศตะวันตกมีระยะทาง 290 กิโลเมตร ทิศเหนือไปยังทิศใต้มีระยะทาง 550 กิโลเมตร มณฑลซานซีมีภูมิประเทศที่หลากหลาย ประกอบด้วยภูเขา เนินเขา ที่ราบสูง และที่ราบลุ่มโดยมีพื้นที่ที่เป็นภูเขามากกว่า 80 % ของพื้นที่ทั้งหมด และคิดเป็นสองในสามของพื้นที่รวมทั้งหมดในมณฑล พื้นที่ที่เป็นภูเขาและเนินเขาโดยส่วนใหญ่มีความสูงจากระดับน้ำทะเล 1,000 – 2,000 เมตร แม่น้ำสายสำคัญ ได้แก่ แม่น้ำเฝินเหอ ซึ่งมีความยาว 659 กิโลเมตร แม่น้ำไห่เหอ ซึ่งภายในมณฑลมีแม่น้ำ 1,000 กว่าสาย
• มณฑลซานซี มีการค้นพบทรัพยากรแร่ธาตุกว่า 105 ชนิด ในจำนวนนี้มีการสำรวจและนำมาใช้ประโยชน์แล้ว 67 ชนิด โดยมีแร่ธาตุที่ค้นพบเป็นอันดับต้นๆ ของประเทศ ได้แก่ ถ่านหิน หินแร่บอคไซท (Bauxite) ธาตุแกลเลียม (Gallium) อลูมินัม ซีอะไลท (Zeolite) Refractory clay
• มณฑลซานซี ได้รับขนานนามว่าเป็น “เมืองแห่งถ่านหิน” โดยมีพื้นที่ที่มีแร่ถ่านหิน 62,800 ตร.กม. โดยคิดเป็น 40 % ของพื้นที่ทั้งหมด และเป็นแหล่งที่ผลิตถ่านหินปริมาณมากกว่า 100 ล้านตันต่อปี ซึ่งเป็นหนึ่งในหกพื้นที่ที่ผลิตได้ในโลก
• ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม มณฑลซานซีได้รับการขนานนามว่าเป็น “พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมโบราณของประเทศจีน” โดยมีวัฒนธรรมเหอตู้และติงชุน มีการค้นพบมนุษย์โบราณสมัยยุคหินเก่าสมัยราชวงศ์เซี่ยได้เริ่มก่อตั้งประเทศจีนบริเวณตะวันตกเฉียงใต้ของมณฑลซานซี ในสมัยราชวงศ์ซางมณฑลซานซีเป็นพื้นที่ปกครองหลัก ต่อมาสมัยราชวงศ์หนานเป่ยเฉา ( ค.ศ. 420-589 ) มณฑลซานซีเป็นศูนย์กลางทางการปกครอง และสมัยราชวงศ์เป่ยเหว่ยได้สร้างเมืองต้าถง (แต่ก่อนเรียกผิงตี้) เป็นเมืองหลวง สมัยราชวงศ์ถังและราชวงศ์เหลียวมณฑลซานซีเป็นเมืองสำคัญทางตอนเหนือของประเทศจีน และเป็นเมืองที่พัฒนาทางเศรษฐกิจ วัฒนธรรม สมัยราชวงศ์หยวนหรือมองโกล ประเทศจีนมีมณฑลทั้งหมด 11 มณฑล โดยมณฑลซานซี ณ เวลานั้น มีพื้นที่คลอบคลุมถึงมณฑลเหอเป่ย และกลายเป็นมณฑลที่สำคัญของราชวงศ์หยวน ประกอบกับการพัฒนาของเศรษฐกิจในมณฑลจนได้รับการยกย่องจากมาร์โคโปโล จนถึงในสมัยราชวงศ์หมิงการพัฒนาทางเศรษฐกิจของมณฑลได้พัฒนาอย่างต่อเนื่องจนกลายเป็นเมืองอันดับต้นของประเทศ
• สภาพภูมิอากาศมณฑลซานซี ภูมิอากาศแบ่งเป็น 4 ฤดู ลมมรสุมเขตอบอุ่น โดยมีอุณหภูมิโดยเฉลี่ยทั้งปี 3 – 14 องศาเซลเซียส เดือนกรกฎาคมเป็นเดือนที่มีอากาศร้อน โดยมีอุณหภูมิเฉลี่ย 21 – 26 องศาเซลเซียส
• การแบ่งพื้นที่เขตปกครองมณฑลซานซีประกอบด้วยเมืองทั้งหมด 11 เมือง ได้แก่ เมืองต้าถ่ง เมืองโซ่วโจว เมืองซินโจว เมืองหลู่เหลียง เมืองไท่หยวน เมืองหยางฉวน เมืองจิ้นจง เมืองหลินเฟิน เมืองฉางจื้อ เมืองยุ่นเฉิง เมืองจิ้นเฉิง

No comments:

Post a Comment