Wednesday, July 13, 2016

ถ้ำหนอนเรืองแสงไวโตโม่ (WAITOMO CAVES) ประเทศนิวซีแลนด์

ถ้ำหนอนเรืองแสงไวโตโม่ ชมความงามของถ้ำหินงอก หินย้อยที่งอกเองตามธรรมชาติโดยใช้เวลาหลายร้อยปี  ล่องเรือชมตัวหนอนนับล้านๆ ตัว ส่องแสงระยิบระยับสวยงามเพื่อใช้ล่อแมลงเป็นอาหาร นับเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ


No comments:

Post a Comment