Tuesday, November 10, 2015

สวนสัตว์ตารองก้า

สวนสัตว์ตารองก้า เป็นสวนสัตว์ที่ทำเลสวยที่สุดในซิดนีย์สวนสัตว์แห่งนี้ล้อมรอบด้วยป่าธรรมชาติและอาจเป็นสวนสัตว์ที่สวยที่สุดในโลก ก็ว่าได้ สวนสัตว์แห่งนี้มีสัตว์มากกว่า 5,000 ตัวรวมทั้งสัตว์พื้นเมืองต่างๆ ครบชุดตั้งอยู่ในประเทศออสเตรเลีย มีป่าฝนจำลอง (Wild Asia) เป็นที่อยู่ของสัตว์เขตร้อน เช่น สิงโต ช้าง

No comments:

Post a Comment