Wednesday, November 4, 2015

คิโรโระ สกี รีสอร์ท

คิโรโระ สกี รีสอร์ท  รีสอร์ทชื่อดังสำหรับคนรักการเล่นสกี ตั้งอยู่ท่ามกลางขุนเขาที่ปกคลุมด้วยหิมะสีขาวโพลนและนุ่มราวกับแป้ง เชิญท่านสนุกสนานกับกิจกรรมกลางแจ้ง ณ ลานสกี เพลิดเพลินกับกิจกรรมสกีที่หลากหลาย


No comments:

Post a Comment