Tuesday, November 10, 2015

บริติช แอร์เวยส์ ลอนดอน อาย

บริติช แอร์เวยส์ ลอนดอน อาย ที่สร้างขึ้นเพื่อรับปี สหัสวรรษ 2000 โดยสายการบิน บริติช แอร์เวยส์ สร้างเสร็จเมื่อปีค.ศ. 1999 แต่เปิดบริการให้แก่สาธารณชนทั่วไปเริ่มใช้เมื่อเดือนมีนาคม ปีค.ศ. 2000 ลอนดอน อาย สร้างขึ้นมาเพื่อใช้เป็นจุดชมวิว ที่มีลักษณะเป็นกงล้อหมุน ซึ่งมีความสูงถึง 135 เมตร ปัจจุบันถือว่าเป็นกงล้อหมุนที่สูงและใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งผู้คนต่างลงความเห็นให้ลอนดอน อาย เป็นอีกหนึ่งในสัญลักษณ์ของประเทศอังกฤษ ที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับต้น ๆ ของนักท่องเที่ยว ที่ต้องมาเยี่ยมชม

No comments:

Post a Comment