Wednesday, November 4, 2015

พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำคุจูคุชิม่า

พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำคุจูคุชิม่า  ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงความหลากหลายของสัตว์น้ำที่มีอยู่ในเกาะคุจูคุชิม่าและอุทยานแห่งชาติไซไก มากกว่า 120 ชนิด

No comments:

Post a Comment