Wednesday, November 4, 2015

สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ ประเทศเกาหลีใต้

สวนสนุกเอเวอร์แลนด์  สวนสนุกกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ ตั้งอยู่บนทำเลสวยกลางหุบเขา ในเมืองยงอิน ทางตอนใต้ของกรุงโซล ได้รับการขนานนามว่าเป็นดิสนีย์แลนด์แห่งเกาหลีNo comments:

Post a Comment