Tuesday, November 10, 2015

เมืองอ็อกซ์ฟอร์ด

 เมืองอ็อกซ์ฟอร์ด ที่โด่งดังและมีชื่อเสียงมากของอังกฤษ ตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ำเชอร์เวล และแม่น้ำเทมส์ เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงมากเพราะเป็นที่ตั้งของ มหาวิทยาลัยอ็อกซ์ฟอร์ด มหาวิทยาลัยเก่าแก่และมีชื่อเสียงอันดับหนึ่ง มีระยะเวลาก่อตั้งมานานกว่า 700 ปี นำท่านชมบริเวณโบสถ์ไครเชิร์ต ที่เป็นต้นแบบของโถงต้อนรับของฮ๊อกวอตต์ ในภาพยนต์เรื่อง แฮร์รี่ พ็อตเตอร์ ชื่นชมกับบรรยากาศอันร่มรื่นโดยรอบ

No comments:

Post a Comment