Friday, November 27, 2015

วัดอูลูวาตู

  วัดอูลูวาตู วัดศักสิทธิ์ตั้งอยู่ริมผาสูงเป็นหนึ่งในวัดหลักประจำท้องทะเลที่ชาวบาหลีเคารพบูชา  

No comments:

Post a Comment