Wednesday, November 11, 2015

เมืองฟอกซ์กลาเซียร์

เมืองฟอกซ์กลาเซียร์ จากนั้นพาท่านเดินทางสู่ ธารน้ำแข็งฟอกซ์ กลาเซียร์ เป็นธารน้ำแข็งที่เลื่องลือ และโด่งดังไปทั่วโลก โดยมีปริมาณหิมะต่อปีถึง 15 เมตร

ทำให้เกิดธารน้ำแข็งมากกว่า 140 ธาร แต่มีเพียง 2 ธารเท่านั้นที่เคลื่อนลงมาถึงบริเวณป่าด้านล่าง โดยที่ธารน้ำแข็งฟอกซ์ กลาเซียร์ ก็เป็นหนึ่งในนั้น ท่านจะได้สัมผัสถึงลานน้ำแข็งอันขาวโพลนของหิมะหนานุ่มขนาดมหึมา และยิ่งใหญ่อลังการที่เคลื่อนที่ตลอดเวลาไปอย่างช้า ๆ ให้ท่านได้ซึมซับบรรยากาศแห่งความสดชื่น และเย็นสบาย

 เทือกเขาเมาท์คุ้ก และทิวทัศน์ที่สวยงามของ หมู่บ้านฟอกซ์ กลาเซียร์ ด้วยมุมมองแบบ เบิร์ด อาย วิว นำท่านร่อนลงสู่ธารน้ำแข็งให้ท่านได้ไปเดินชมบนธารน้ำแข็งอย่างใกล้ชิด พร้อมสัมผัสประสบการณ์อันน่าประทับใจ

No comments:

Post a Comment