Tuesday, November 10, 2015

พิทท์สตรีทมอลล์

พิทท์สตรีทมอลล์ ถนนช้อปปิ้งซึ่งตั้งอยู่กลางย่างธุรกิจของซิดนีย์ และยังนับเป็นย่านสำคัญอันประกอบไปด้วยห้างร้านจากหลากหลายสัญชาติ

อาทิ Myer, David Jones, Glasshouse, Sydney Arcade, Westfield Centrepoint และร้านค้า ต่าง ๆ ทั้งเสื้อผ้าแฟชั่น เครื่องประดับ เสื้อผ้าและอุปกรณ์กีฬา เครื่องไฟฟ้าทันสมัย ร้านอาหาร ร้านกาแฟ มากกว่า 600 ร้าน ตลอดระยะทาง 2 บล็อกของถนนพิทท์

No comments:

Post a Comment