Tuesday, November 10, 2015

พิพิธภัณฑ์โรมันบาธ

พิพิธภัณฑ์โรมันบาธ ซึ่งในปี 860 ก่อนคริสตกาล ได้มีการค้นพบแหล่งน้ำแร่ธรรมชาติในบริเวณนี้ ต่อมาในคริสตวรรษที่ 1 กษัตริย์ของจักรวรรดิโรมัน ได้สั่งให้สร้างห้องอาบน้ำรวม หรือที่รู้จักกันว่า โรมันบาธ ขึ้นมาในบริเวณนี้ อีกทั้งยังจัดให้เป็นสถานที่สังสรรค์ของกษัตริย์ และขุนนางชั้นสูงของจักรวรรดิโรมันในยุคก่อน ปัจจุบันพิพิธภัณฑ์โรมันบาธเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากของนักท่องเที่ยวทั่วโลกโดยภายในมีทั้งห้องอาบน้ำรวม ห้องซาวน่า และห้องอาบน้ำของขุนนางในสมัยก่อนอีกด้วย อีกทั้งยังมีห้องปั๊มรูม ซึ่งเป็นห้องจัดเลี้ยงที่สร้างขึ้นภายหลังในศตวรรษที่ 18 เพื่อใช้เป็นห้องจัดเลี้ยงของขุนนางชั้นสูงในสมัยนั้นเมืองนี้จัดได้ว่าเป็นหนึ่งในเมืองที่เรียบง่าย แต่มีมนต์ขลังที่สวยงาม ด้วยสถาปัตยกรรมที่แสดงถึงความรุ่งเรืองมาตั้งแต่สมัยโรมัน ทำให้เมืองนี้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นเมืองมรดกโลกจากองค์การ Unesco World Heritage เมื่อปี ค.ศ. 1987 

No comments:

Post a Comment