Friday, November 27, 2015

ถนนมาลิโอโบโร่

ถนนมาลิโอโบโร่  จำหน่ายสินค้าหัตถกรรมต่างๆ เช่น เครื่องจักรสาน ภาพวาด ผ้าบาติก กล่าวได้ว่าเป็นแหล่งรวมงานศิลปะที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่ง

No comments:

Post a Comment