Tuesday, November 10, 2015

Captain Cook Cruise

Captain Cook Cruise 
เป็นการล่องเรือแบบแคทามารัน เพื่อชมวิวทิวทัศน์ของอ่าวซิดนีย์ พร้อมชื่นชมความเป็นธรรมชาติของอ่าวที่สวยงามเป็นอันดับสองของโลก


No comments:

Post a Comment