Tuesday, November 3, 2015

สนามบินเซ็นแทร์ นาโกย่า (Chubu Centrair Nagoya Airport)

สนามบินเซ็นแทร์ นาโกย่า (Chubu Centrair Nagoya Airport)

Chubu Centrair International Airport (สนามบินนานาชาติ จูบุ เซ็นแทร์) หรือ เรียกสั้นๆว่า สนามบินจูบุ ตั้งอยู่ในตัวเมืองนาโกย่า เปิดใช้งานครั้งแรกเมือปี 2005 มี 1 เทอมินอล สำหรับให้บริการทั้งสายการบินภายในและระหว่างประเทศ ตั้งอยู่ในพื้นที่ถมทะเล ชานเมืองนะโงะยะ ประเทศญี่ปุ่น เป็นท่าอากาศยานแห่งใหม่ ที่สร้างขึ้นเพื่อรองรับงาน เอกซ์โป 2005 ที่จังหวัดไอชิ

สนามบินเซ็นแทร์ นาโกย่า ลักษณะพิเศษคือมีพื้นที่พาณิชยกรรมแยกอยู่บนชั้นหนึ่งของอาคารผู้โดยสาร เรียกว่า แอร์ซิตี (Aircity) ประกอบด้วยพื้นที่ขายของแบบตะวันตก แบบญี่ปุ่น และพื้นที่พักผ่อน เช่น โรงอาบน้ำแร่ ทำให้นอกจากเป็นท่าอากาศยานแล้ว ยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวของประชาชนในจังหวัดไอชิและพื้นที่ใกล้เคียง สามารถเดินทางระหว่างตัวเมืองนะโงะยะได้รถไฟฟ้าความเร็วสูง ภายในเวลา 20 นาที

วิธีการเดินทางจากสนามบินเข้าเมือง
1. Meitetsu Railways
ใช้เวลาเดินทาง: ประมาณ 30 นาที
สถานีที่จอด: Nagoya
ค่าโดยสาร: เที่ยวละ 850 เยน (ที่นั่งปกติ), 1,200 เยน (ที่นั่งจอง)


เส้นทางมาสนามบินจูบุ
ตารางเทียบขบวนรถไฟไปสนามบินจูบุ


2. Airport Limousine Bus
ใช้เวลาเดินทาง: ประมาณ 45-75 นาที
สถานีที่จอด: Nagoya Downtown (Sakae/Fushimi)
ค่าโดยสาร: เที่ยวละ 1,000 เยน


No comments:

Post a Comment