Tuesday, November 3, 2015

จิโกคุดานิ (Jigokudani) หรือ นรกวัลเลย์ เกาะฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น

จิโกคุดานิ (Jigokudani) หรือ นรกวัลเลย์ ซึ่งมีความหมายว่า หุบผานรก หุบผาแห่งนี้เกิดจากภูเขาไฟ ซึ่งยังไม่ดับจึงก่อให้เกิดน้ำพุร้อนและบ่อโคลนเดือดอันเป็นปรากฎการณ์ทางธรรมชาติที่ยังคงอยู่ 


No comments:

Post a Comment