Thursday, November 26, 2015

สถานที่ท่องเที่ยวมี่นิยมไปในเกาหลี (Korea)

สถานที่ท่องเที่ยวมี่นิยมไปในเกาหลี (Korea)

 • พระราชวังเคียงบกกุง (Gyeongbokgung Palace)

พระราชวังเคียงบกกุง คือพระราชวังที่เก่าแก่ที่สุดของราชวงศ์โชซอน สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1394 เพื่อเป็น
พระราชวังหลักของราชวงศ์โชซอน อันเป็นราชวงศ์ที่สถาปนาขึ้นโดยกษัตริย์แทโจ ในจำนวนพระราชวัง
ทั้ง 5 ที่สร้างขึ้นในราชวงศ์นี้ ในบริเวณพระราชวังนี้เป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์แห่งชาติเกาหลี และ
พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านแห่งชาติ ณ ที่สองแห่งนี้เอง นักท่องเที่ยวจะได้เที่ยวชมลักษณะเด่นๆ ทางวัฒนธรรม
และประวัติศาสตร์ของเกาหลี รวมถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเกาหลีในอดีต ไม่ว่าจะเป็น พระที่นั่ง
คึนจองจอน (Geunjeongjeon) หรือ ศาลาเคียงฮวยรู (Gyeonghoeru) ซึ่งตั้งอยู่กลางสระรูปดอกบัว หรือ
ศาลายางวอนจอง (Hyangwonjeong) หรือ อาคารสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ หลายอาคาร ล้วนแล้วแต่แสดงถึง
สถาปัตยกรรมอันงดงาม และแวดล้อมไปด้วย ทัศนียภาพเขียวขจี ของสวนอันน่าอภิรมย์


 • ประตูจอนชุนมุน (Geonchunmun Gate)

เป็นประตูด้านตะวันออก ของพระราชวังเคียงบกกุง จะเปิดออกสู่ถนนซัมจองดองกิล
(Samcheongdonggil) ที่มีร้านขายชุดประจำชาติเกาหลี (เรียกว่า ฮันบก) และหอแสดงศิลปะหลายแห่ง
ทางด้านเหนือสุดของถนนซัมจองดองกิล ซึ่งยาว 1 กม. นั้นจะมีถนนซองวาแดกิล (Cheongwadaegil)
ที่เต็มไปด้วยต้นไม้ใหญ่แผ่กิ่งก้านมาบรรจบกันกลางถนน และสวนหย่อมตกแต่งงดงาม อยู่ข้างทางหลายแห่ง เป็นถนนที่น่าเดินเที่ยวผ่อนคลายอารมณ์เป็นอย่างยิ่ง เมื่อไปถึงปลายสุดถนน จะเห็น
สวนโรสออฟแชรอน (Rose of Sharon Garden) และ หอประชุมชุมชนเฮียวจาดอง (Hyoja-dong
Community Hall) ซึ่งเป็นที่แสดงของกำนัลต่างๆ ที่ประธานาธิบดีคนก่อนๆ ของเกาหลีได้รับมา พร้อม
ประวัติโดยละเอียดของกรุงโซล


 • ถนนซัมจองดองกิล (Samcheongdonggil)

ตลอดเส้นทางของถนนสายนี้ จะมีหอแสดงผลงานทางศิลปะเช่น ฮุนได (Galley Hyundai) พิพิธภัณฑ์ศิลปะคึมโฮ (Kumho Museum of Art) ศูนย์ศิลปะอาร์ตซอนเจ (Artsonje Center) เป็นต้น นอกจากนั้นยังมีวัดเบิมเนียมซา (Beomnyeonsa) พิพิธภัณฑ์เครื่องแต่งกายพื้นบ้านเกาหลี (Korean Traditional Folk Dress Museum) ศูนย์วัฒนธรรมฝรั่งเศส (French Cultural Center) ห้องสมุดจองด๊อก (Jeongdok Library) ร้านกาแฟร้านอาหาร และร้านช่างฝีมือต่างๆ


 • พิพิธภัณฑ์แห่งชาติเกาหลี (National Museum of Korea)

สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1908 ตั้งแต่สมัยราชวงศ์โชซอน เป็นพิพิธภัณฑ์ที่ใหญ่ที่สุดของเกาหลี ซึ่งมีการแสดงผลงานทางวัฒนธรรมของเกาหลีถึง 120,000 ชิ้น และนอกจากนี้ยังแสดงผลงานของประเทศใกล้เคียงอีกด้วย เช่น จากจีน ญี่ปุ่น เอเชียกลาง โดยอาคารเดิมนั้น ได้ถูกรื้อถอนไปเมื่อปี ค.ศ. 1996 และมีการสร้างอาคารปัจจุบันขึ้นเป็นการชั่วคราว ภายในพระราชวังเคียงบกกุง ซึ่งแสดงผลงานทางศิลปะ กว่า 5,400 ชิ้นในหอแสดง 18 แห่ง ซึ่งอาคารใหม่กำลังก่อสร้างขึ้นในสวนยงซานแฟมิลี่ และจะแล้วเสร็จในปี ค.ศ. 2003


 • ชองวาแด หรือ ทำเนียบประธานาธิบดี (Cheong Wa Dae)

นี่คือทำเนียบ ของประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเกาหลี คุณสามารถติดต่อ เพื่อจัดไกด์ให้นำคุณเที่ยวชม
ได้เป็นการส่วนตัวได้ ตั้งแต่เวลา 09.00 - 15.00 น. วันศุกร์ และวันเสาร์ ในเดือนเมษายน พฤษภาคม
กันยายน และเดือนตุลาคม นอกจากนี้ ยังสามารถจัดนำเที่ยวเป็นกลุ่มได้ถึง 30 คน
Note : โทร. 02-770-0755, 737-5800 เว็บไซต์ : http://www.cwd.go.kr


 • พระราชวังถ๊อกชูกุง (Deoksugung Palace)

พระราชวังแห่งนี้เป็นที่อยู่ของเจ้าชายวอลซาน แต่ในยุคสมัยของกษัตริย์องค์ต่อมาได้ใช้เป็นพระราชวัง
หลัก โดยเฉพาะกษัตริย์โกจอง ซึ่งเป็น กษัตริย์องค์สุดท้ายของราชวงศ์โชซอน ซึ่งต่อมาทรงถูกบังคับ
ให้สละราชสมบัติโดยญี่ปุ่น ในปี ค.ศ. 1907 แต่พระองค์เองก็ทรงประทับ อยู่ที่พระราชวังแห่งนี้ จนสิ้น
พระชนม์ ในปี ค.ศ. 1919 กษัตริย์ซุนจอง ซึ่งเป็นโอรส และเป็นกษัตริย์องค์สุดท้าย ได้พระราชทานชื่อ
พระราชวังนี้ว่า ถ็อกซูกุง (ซึ่งแปลว่า พระราชวังแห่งอายุยืนยาวและมั่นคง) ด้วยความหวังว่าพระราชบิดา
จะทรงพระชนม์ยืนยาว ที่นี่หากเลี้ยวออกไปทางใต้ของพระราชวัง จากถนนที่เต็มไปด้วยต้นไม้ นี้ เราจะ
พบโบสท์ของเมโทดิสต์ ชื่อ ชุนดอง (Chung Dong First Methodist Church) และฝั่งตรงข้ามก็คือ
โรงละครชองดง (Chongdong Theater) ซึ่งมีการแสดงตลอดปี ใกล้พระราชวังจะพบจุดที่คนนิยมไป
ชมกันมาก นั่นคือ พระราชวังเคียงฮุยกุง (Gyeonghuuigung Palace) หอศิลป์โชซอนอิลโบ (Chosun
Iibo Gallery) โบสถ์แองกลิกันเก่าแก่ (Anglican Cathedral) ที่ตั้งหน่วยทหารเดิมชาวรัสเซีย (Former
Russian Legation) พิพิธภัณฑ์การเกษตร (Agricultural Museum) โรงละครนันทา (Nanta Theatre)
และอื่นๆ อีกมาก

เมื่อเดินมาสู่ประตูซุงเนมุน (Sungnyemun Gate) ซึ่งรู้จักกันทั่วไปว่า นัมแดมุน (Namdaemun) หรือ
ประตูทางใต้) จากประตูใหญ่ถ็อกซูกุง เราจะมาถึงศูนย์กลางการค้าซัมซุง (Samsung Plaza) ซึ่งเป็น
ที่ตั้งของหอศิลปะโรแด็ง และศูนย์การค้าต่างๆ ส่วนอีกด้านของประตูซุงเนมุน คือ ตลาดนัมแดมุน
(Namdaemun Market) ซึ่งเต็มไปด้วยร้านขายส่งและขายปลีกหลายร้อยร้าน ซึ่งเป็นที่นิยมมากของ
นักท่องเที่ยวต่างชาติ

พระราชวังถ๊อกซูกุง (Deoksugung Palace) บริเวณพระราชวังถ็อกซูกุง จะมีสิ่งก่อสร้างที่น่าชมเป็นอันมาก เช่น ประตูหลักแทฮันมุน (Daehangmun Gate) พระที่นั่งชุงวาจอน และท้องพระโรง และซกโชจอน
(Soekjojeon) อันเป็นสิ่งก่อสร้างแบบตะวันตกแห่งเดียว ในบรรดาพระราชวังต่างๆ ในเกาหลี ซกโชจอน
แห่งนี้ เป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์พระราชวัง ซึ่งเป็นที่เก็บสิ่งของที่ใช้ในพระราชวัง ในสมัยราชวงศ์โชซอน
นอกจากนี้ยังมีพิพิธภัณฑ์ศิลปะถ๊อกซูกุง ซึ่งแสดงผลงานทางศิลปะสมัยใหม่มากมาย


 • โรงละครชองดอง (Chongdong Theater)

เป็นโรงละครแห่งแรกที่แสดงละครแบบเก่า มีการแสดงศิลปะพื้นบ้านทุกวันยกเว้นวันจันทร์ การแสดงหลักๆคือระบำกลองพันซอรี ซันโจ ฮับจู (เป็นทำนองวงดนตรีเล่นจากเครื่องดนตรีของเกาหลี) ระบำดาบ และ ระบำพัด และอื่นๆ คุณสามารถถ่ายภาพกับนักแสดง ซึ่งแต่งกายแบบพื้นเมือง การแสดงจะมีบทบรรยาย ภาษาอังกฤษ และญี่ปุ่น ฉายบนจอใหญ่เพื่อให้นักท่องเที่ยวต่างชาติ เข้าใจเรื่องของการแสดงมากขึ้น


 • ตลาดนัมแดมุน (Numdaemun Market)

เพียงเดินเท้าไม่กี่นาที จากประตูนัมแดมุนอันเก่าแก่ของกรุงโซล (ซุงเนมุน หรือประตูใต้) เราก็จะพบกับ
ตลาดกลางแจ้งนัมแดมุน ตลาดแห่งนี้อยู่ใกล้ตัวเมือง และโรงแรมใหญ่ๆ และเป็นที่จำหน่ายสินค้า ที่ขึ้นชื่อของเกาหลี ประวัติของตลาดนี้มีความเก่าแก่ นับย้อนกลับไปถึงราชวงศ์โชซอนเลยทีเดียว และจากสมัยนั้นมาจนปัจจุบันนี้

ตลาดแห่งนี้ ก็ยังเป็นศูนย์การค้าระหว่างเขตเมือง และเขตชนบท ตลาดนัมแดมุนเป็นศูนย์การค้าส่ง และ
เราจะสามารถหาสินค้าได้ทุกชนิดที่ต้องการ เช่น เสื้อผ้า รองเท้าหลากหลายแบบ เครื่องใช้ในบ้าน อาหาร ดอกไม้ เครื่องมือ ผมปลอม (นิยมในเกาหลี) เครื่องแก้ว เครื่องใช้ เครื่องประดับ ของขวัญ เครื่องกีฬา กระเป๋า วัสดุก่อสร้าง เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องเรือน เป็นต้น เรียกว่า ตั้งแต่ไม้จิ้มฟันยังเรือรบ คุณก็หาได้จาก ที่นี่ ตลาดนัมแดมุนนี้ มีชื่อเสียงมานาน ในความเป็นตลาดกลางแจ้ง แต่สภาพของมันกำลังถูกเปลี่ยนไป ด้วยการเป็นศูนย์กลางการช้อปปิ้งสมัยใหม่


 • เมียงดง (Myeong-dong)

เมียงดง ได้ชื่อว่าเป็นศูนย์รวมแฟชั่นชั้นนำของเกาหลี และเป็นแหล่งนิยมของวัยรุ่นเกาหลี ที่นี่มีทั้งห้าง
สรรพสินค้าล็อตเต้ เมโทรมิโดป้า และห้างสรรพสินค้าชินเซแก และร้านมิกลิออร์ ซึ่งตั้งอยู่ทั้งใต้ดิน และ
บนดิน ขายเครื่องแต่งกายสำเร็จรูป รองเท้า เครื่องใช้เครื่องประดับ และเครื่องสำอาง เป็นที่พึงปรารถนา
ของนักซื้อ นักแต่งตัวทั้งหลาย ตามตรอกด้านหลังจะมีร้านกาแฟ และร้านอาหาร เพื่อแวะรับประทานได้
ก่อน ไปใช้จ่ายเงินต่อ


 • อินชาดง (Insadonggil)

ตามแนวถนนอินซา-ดง นั้นมีร้านรวงนับร้อยๆ ร้าน ซึ่งแน่นขนัดไปด้วย ภาพวาดด้วยหมึกแบบพื้นเมือง
งานประดิษฐ์อักษรต่างๆ เครื่องเรือนแบบโบราณ งานฝีมือ เครื่องเคลือบ และเครื่องแต่งกายพื้นเมืองสมัยใหม่ ในทำนองเดียวกันตามตรอกด้านหลัง อินซา-ดง จะเต็มไปด้วยร้านกาแฟ และร้านอาหารพื้นเมืองมากมาย ทุกวันอาทิตย์นั้น ถนนอินซา-ดง จะเป็นถนนคนเดิน โดยปิดไม่ให้รถวิ่งเลย ตามทางที่เดินไปนั้น ยังมีการแสดงรื่นเริงต่างๆ โดยเฉพาะเครื่องดนตรีให้จังหวะ

 • อีแทวอน (Itaewon)

จากสี่แยกอีแทวอนนั้น จะมีเขตท่องเที่ยวยาวเหยียดไปจนผ่านโรงแรมแฮมิลตัน จนถึงฮัม-นัมดง ณ ที่นี้
เต็มไปด้วยร้านรวงประมาณ 2,000 ร้าน และบาร์ดนตรีแจ๊ส คลับและร้านอาหารพื้นเมือง บริเวณนี้เป็นที่พักของชาวต่างชาติในเกาหลี รวมทั้ง นักท่องเที่ยวเช่นเดียวกัน รอบๆ บริเวณโรงแรมแฮมิลตันก็มีร้านอยู่รวมๆกันถึง 1,000 ร้าน ขายเครื่องหนัง กระเป๋า เสื้อผ้า รองเท้า และของที่ระลึก สำหรับนักท่องเที่ยว ตามทางเท้าก็มีแผงขายของกว่า 400 แผง ขายของที่น่าสนใจ สำหรับผู้ที่ชื่นชอบการช้อปปิ้ง เช่น หมวก เสื้อยืดสิ่งละอันพันละน้อย และอื่นๆ อีกมากมาย

อีแทวอน ยังเป็นแหล่งขายอาหารนานาชาติ เช่น อิตาลี สวิส เยอรมัน เม็กซิกัน อินเดีย ไทย เป็นต้น ใน
ยามค่ำคืน อีแทวอน ก็กลายเป็นบริเวณที่สนุกน่าตื่นเต้นสำหรับคนกลางคืน ในยามที่ไฟตามเขตการค้า
ธุรกิจดับลง เพิงตามทางเท้า ก็เปลี่ยนเป็นรถลาก ขายเครื่องดื่ม และของทานเล่น นอกจากนั้นยังมีคลับ
และคาราโอเกะด้วย สรุปแล้วอีแทวอนก็เป็นแดนที่สว่างไสวตลอดคืน (คล้ายๆ สีลม)


 • สวนนัมซาน และบริเวณโดยรอบ (Namsan Park)

สวนนัมซาน ตั้งอยู่บนเนินเขานัมซาน ที่นี่ก็เป็นที่ตั้งของหอคอยแห่งกรุงโซล ซึ่งบริเวณสวนนี้ เป็นที่นิยม
สำหรับการชมทัศนียภาพกรุงโซลจากบนหอคอย ซึ่งได้มุมมองที่กว้างไกล และไม่มีอะไรมาบดบัง ที่ฐานของหอคอย ก็คือ ศาลาแปดเหลี่ยมปาลกั๊กจอง สวนสัตว์เล็กๆ สวนพฤกษชาติ อาคารอนุสรณ์ผู้รักชาติ อัน ชุง กุน และสถานที่อำนวยความสะดวก สวนสำหรับออกกำลังกาย และเดินพักผ่อนหย่อนใจ การขึ้นไปบนเขานัมซานก็สามารถทำได้โดยง่าย โดยอาจขึ้นกระเช้าไฟฟ้าจากสถานีตรงตีนเขา บางคนอาจชอบเดินขึ้นตามบันได้ ผ่านสวนพฤกษสาตร์นัมซาน ไปทางศาลาปาลจั๊กจอง ขึ้นไปจนถึงหอคอย ภายในหอคอยนี้มีพิพิธภัณฑ์ความเป็นอยู่แบบพื้นบ้าน โรงภาพยนตร์สามมิติ และภัตตาคาร ซึ่งบริการอาหารมังสวิรัติ แบบพื้นเมือง รวมทั้งโรงละคร เวทีจัดคอนเสิร์ต ท้ายที่สุด ถ้าเราขึ้นไปบนหอคอยในเวลากลางคืนนั้น เราจะได้เห็นทัศนียภาพยามค่ำคืนที่สวยงาม


 • หอคอยโซล (Seoul Tower)

เมื่อขึ้นไปบนหอคอยโซลแห่งกรุงโซล เราจะเห็นทัศนียภาพทั้งหมดของกรุงโซล และที่บนสุดของหอคอยที่มีหอดูดาวและภัตตาคารหมุนได้รอบ 360 องศา และสามารถใช้กล้องส่องทางไกลที่จัดเตรียมไว้แล้วชมทัศนียภาพได้อย่างชัดเจน นอกจากนี้ ยังมี บริเวณดูหนังฟังเพลงส่วนตัว ที่คุณสามารถดูตัวอย่างภาพยนตร์ล่าสุด และชมมิวสิควีดีโอ เยี่ยมชมหอจัดแสดงนิทรรศการ ที่มีนิทรรศการด้านวัฒนธรรมจัดแสดงอยู่ยออีโด และบริเวณโดยรอบ (Yeouido)

ยออีโด เป็นแหล่งธุรกิจการเงิน ที่แสดงความความเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว ที่นี่คือที่ตั้งของตลาด-
หลักทรัพย์เกาหลี ตึกสำนักงาน บริษัทหลักทรัพย์หลายบริษัทและสภาอุตสาหกรรม สภาธุรกิจขนาดกลางและย่อย รวมถึงผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของธุรกิจขนาดกลาง และเล็ก ก็จะไปวางขายที่ศูนย์การแสดงสินค้า ยอดีโอ แห่งกรุงโซล

อาคาร KLI 63 เป็นจุดเด่นและไฮไลท์ของยออีโด มีหลายสิ่งหลายอย่างในอาคารที่ให้ความสนุกสนาน รวมทั้งโรงหนัง จอยักษ์ IMAX พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำที่โดดเด่น หอดูดาว ร้านขายของและร้านอาหาร ห้องโถง LG ในอาคาร แฝด LG จะมีห้องแสดง โลกทางวิทยาศาตร์ของอนาคต นอกจากนี้ ยังมีสวนยออีโด สวนริมน้ำฮันกัง เหมาะแก่การพักผ่อน และกีฬากลางแจ้งหลายประเภท ที่แม่น้ำฮัน มีเรือข้ามฟากชมทัศนียภาพสวยงาม แม่น้ำฮัน เป็นเหมือนเส้นชีวิตไหลผ่านใจกลางของกรุงโซล อาคาร KLI 63 มีชั้นใต้ดินถึง 3 ชั้น และชั้น ที่เหนือพื้นดินขึ้นไป 60 ชั้น และเป็นอาคารที่สูงที่สุดในกรุงโซล ภายในอาคาร มีหอดูดาวที่ชั้นบนสุด พิพิธภัณฑ์สัตว์ ซึ่งเรียกกันว่าโลกทะเล และโรงหนังไอแม็กซ์ ที่พิพิธภัณฑ์โลกทะเลนี้ มีสัตว์น้ำถึง 20,000 ชนิด 400 พันธุ์ นอกจากนี้ ยังมีสถานที่ ออกกำลังกาย ร้านขายของ
รัฐสภา บริเวณรัฐสภา ใช้เนื้อที่เกาะยออีโดถึง 12.5% และนี่เป็นตึกรัฐสภาที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย นอกจากนั้น ยังมีพิพิธภัณฑ์อนุสรณ์รัฐสภา และห้องสมุดรัฐสภา ที่ประตูทางด้านหลังจะมีโต๊ะประชาสัมพันธ์ ซึ่งเรา สามารถซื้อทัวร์ได้ ถนนรอบๆ รัฐสภาจะสะพรั่งไปด้วยต้นเชอรี่ ในฤดูใบไม้ผลิ

 • สวนยออีโด (Yeouido Park)

บริเวณยออีโดพลาซ่า ซึ่งมีแต่พื้นที่เรียบๆ 27 ปี ได้ถูกปรับเปลี่ยนเป็นสวนขึ้นมาในปี 1999 แทนที่จะเป็นสถานที่เรียบๆ สวนนี้จะมีต้นไม้ สนามหญ้า สระน้ำ และศาลา รอบๆ สวนมีทางจักรยานและทางเดินเท้าซึ่งเชื่อมกันด้วยทางเท้าใต้ดินไปจนถึงปากน้ำฮันกังชัมซิล และบริเวณโดยรอบ (Jamsil)
ถือเป็นศูนย์ย่อยของกรุงโซล ณ ที่นี้เราจะพบสวนสนุกล้อตเต้เวิลด์ สวนสนุกในร่มที่ใหญ่ที่สุด และมีเด็กๆมาเที่ยวมากมาย สวนนี้ จะประกอบด้วย การผจญภัยในสวนสนุกล้อตเต้เวิลด์ และเกาะมหัศจรรย์ ซึ่งลอยอยู่กลางทะเลสาป มีศูนย์การค้า พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน โรงหนัง ลานสเก็ตน้ำแข็ง โรงแรมหรู และศูนย์กีฬา


 • สวนสนุกล้อตเต้เวิลด์ (Lotte World)

ตลอดปีจะมีเครื่องเล่นสนุกน่าหวาดเสียวบริการอยู่ เช่น รถเหาะ ขบวนพาเหรดแปลกตา รายการแสดงต่างๆ ภาพยนตร์ นอกจากนี้ ยังมี พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน ซึ่งสามารถพาเราเข้าไปในประวัติศาสตร์ความเป็นอยู่ในเกาหลี จำลองให้เห็นหมู่บ้านย่อส่วนต่างๆ No comments:

Post a Comment