Friday, November 27, 2015

พระราชวังน้ำ (Water Palace)

พระราชวังน้ำ (Water Palace) เป็นสถานที่พักผ่อนของสุลต่าน ภายในมีสระขนาดใหญ่ เพื่อให้สาวสรรกำนัลในว่ายน้ำเล่นเบิกบานสำราญใจ

No comments:

Post a Comment