Friday, November 27, 2015

การแสดงศิลปวัฒนธรรมของบาหลี บาร็อง ด๊านซ์ (BARONG DANCE)

การแสดงศิลปวัฒนธรรมของบาหลี บาร็อง ด๊านซ์ (BARONG DANCE) เป็นเรื่องราวการต่อสู้ระหว่างความชั่วและความดี

No comments:

Post a Comment