Tuesday, November 3, 2015

วัดคิโยมิสึ หรือ วัดน้ำใส

วัดคิโยมิสึ หรือ วัดน้ำใส วัดที่มีอายุเก่าแก่ยาวนานกว่า 1,200 ปี และได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก  มีจุดเด่นอันเป็นเอกลักษณ์ตรงที่ห้องโถงใหญ่ที่สร้างยื่นออกไปจากหน้าผา ใช้เสาไม้ขนาดใหญ่ 139 ต้น ในการค้ำยัน

No comments:

Post a Comment