Tuesday, November 3, 2015

ถนนกาน้ำชา

ถนนกาน้ำชา ที่ตั้งอยู่ระหว่างทางเข้าวัด โดยสองข้างทางท่านจะพบกับร้านค้าที่ตกแต่งย้อนยุคเลียนแบบสมัยเฮอัน จำหน่ายสินค้าพื้นเมืองนานาชนิด

No comments:

Post a Comment