Tuesday, November 3, 2015

“อิคคิวซัง เณรน้อยเจ้าปัญญา” ณ ปราสาททองคินคะคุจิ ซึ่งสร้างโดยโชกุนอาชิคางะโยชิมิสึ

อิคคิวซัง เณรน้อยเจ้าปัญญาปราสาททองคินคะคุจิ  ซึ่งสร้างโดยโชกุนอาชิคางะโยชิมิสึ

No comments:

Post a Comment