Tuesday, November 3, 2015

วัดอิเฮจิ วัดเก่าแก่ในนิกายเซน

วัดอิเฮจิ วัดเก่าแก่ในนิกายเซน ที่มีชื่อเสียงยาวนานในเรื่องของการฝึกสมาธิแบบเซน สถานที่สำคัญของวัดนี้คือ ห้องโถงขนาดใหญ่ ซึ่งเมื่อ 100 ปีก่อน

No comments:

Post a Comment