Tuesday, November 3, 2015

พิพิธภัณฑ์การรถไฟญี่ปุ่น (SCMaglev And Railway Park)

พิพิธภัณฑ์การรถไฟญี่ปุ่น (SCMaglev And Railway Park)

เป็นพิพิธภัณฑ์รถไฟของบริษัท Central Japan Railways (JR Central) เปิดให้เข้าชมในปี 2011 ให้ความรู้เกี่ยวกับความก้าวหน้าของรถไฟความเร็วสูงในญี่ปุ่น

No comments:

Post a Comment