Friday, November 27, 2015

ตลาดปราบเซียน

ตลาดปราบเซียน

สินค้าพื้นเมืองราคาถูกมากมายเช่น ผ้าพันคอ ผ้าโสร่งพื้นเมือง กระเป๋าหนัง ตุ๊กตาไม้แกะสลัก พวงกุญแจ ฯลฯ

No comments:

Post a Comment