Tuesday, November 3, 2015

ศาลเจ้าฮอกไกโด หรือเดิมชื่อ ศาลเจ้าซัปโปโร

ศาลเจ้าฮอกไกโด หรือเดิมชื่อ  ศาลเจ้าซัปโปโร  เปลี่ยนเพื่อให้สมกับความยิ่งใหญ่ของเกาะศาลเจ้าชินโตนี้คอยปกปักษ์รักษา ให้ชนชาวเกาะฮอกไกโดมีความสงบสุข

No comments:

Post a Comment