Wednesday, November 11, 2015

เมืองโฮกิติกะ

เมืองโฮกิติกะ เมืองศูนย์กลางวัฒนธรรมและประเพณีของฝั่งตะวันตก นอกจากนี้ยังเป็นเมืองต้นกำเนิดของหยกสีเขียวที่ดีที่สุดในนิวซีแลนด์อีกด้วย โดยชาวเมารีจะแกะสลักหยกเหล่านี้ให้เป็นลวดลายที่สวยงามตามแบบศิลปะของชาวเมารี

No comments:

Post a Comment