Tuesday, November 10, 2015

ตลาดโคเวนต์การ์เด้น (Covent Garden)

ตลาดโคเวนต์การ์เด้น (Covent Garden) เคยเป็นตลาดหลักสำหรับขายผลไม้และผักในกรุงลอนดอน แต่ปัจจุบันนี้กลายเป็นจุดท่องเที่ยวที่สำคัญครบครันด้วยร้านอาหาร ภัตตาคาร คลับบาร์ ร้านค้า และย่านตลาดงานหัตถกรรม ขนมเล็ก ๆ ที่เรียงรายอยู่โดยรอบ

No comments:

Post a Comment