Thursday, January 7, 2016

อุทยานแห่งชาติบาเจียง

อุทยานแห่งชาติบาเจียงอันเป็นที่ตั้งของน้ำตกที่สวยสดงดงามอีกแห่งคือ น้ำตกตาดผาส้วม แค่ชื่ออาจฟังดูแปลก ๆ แต่จุดเด่นของน้ำตก คือสายน้ำที่ไหลผ่านหินผาขนาดใหญ่ที่มีลักษณะเป็นแท่ง ๆ รูปร่างคล้ายห้องหอของคู่บ่าวสาว

No comments:

Post a Comment