Friday, January 8, 2016

วัดแฮดอง ยงกุงซา (Haedong Yonggungsa Temple)

วัดแฮดอง ยงกุงซา (Haedong Yonggungsa Temple) 
ก่อตั้งขึ้นในปี 1376 โดยสร้างอยู่บนโขดหินริมทะเล มองเห็นน้าทะเลสีฟ้าใสของทะเลใต้ มีบรรยากาศที่ร่มรื่น แวดล้อมด้วยธรรมชาติที่สวยงาม ชื่อของวัดหมายถึงพระราชวังของมังกรกษัตริย์ ซึ่งความเป็นมาของวัดแห่งนี้ก็ดูลึกลับน่าพิศวงดั่งชื่อที่ตั้งไว้ ในบริเวณวัดมีเจดีย์องค์ใหญ่ซึ่งมีผู้คนแวะเวียนไปสักการะบูชาไม่ขาดสาย นอกจากนี้ยังสามารถข้ามสะพานหินและขึ้นบันได 108 ขั้นไปยังจุดชมวิวที่อยู่ด้านบนเพื่อดื่มด่ากับวิวทิวทัศน์ที่สวยงามจนลืมความเหนื่อยเมื่อยล้า ภาพของวัดกับแนวโขดหินรูปร่างแปลกตาสุดแล้วแต่จินตนาการของผู้มองและเกลียวน้าวนที่หมุนวนอยู่เบื้องล่างทาให้เกิดเป็นภาพที่สวยงามน่าประทับใจ ว่ากันว่าแต่เดิมก่อนที่จะสร้างวัด พื้นที่ตรงนี้มีความแห้งแล้ง ฝนไม่ตกตามฤดูกาล กระทั่งพระภิกษุท่านหนึ่งได้ฝันเห็นเทพเจ้าแห่งความเมตตาซึ่งสถิตอยู่ในท้องทะเล บอกให้สร้างวัดบริเวณนี้จึงจะเกิดความโชคดี และก็เป็นดังนั้น เมื่อวัดสร้างเสร็จความแห้งแล้งที่เคยมีก็ชุ่มฉ่าไปด้วยน้าฝนและพืชไร่ อีกทั้งหากมองไปด้านหน้าจะเห็นภูเขาและถ้ามองไปด้านหลังของวัดจะเห็นน้าทะเล ชาวบ้านจึงเชื่อว่าหากอธิษฐานสวดมนต์ในตอนเช้าก็จะได้รับการตอบจากเทพเจ้าแห่งความเมตตาในช่วงเย็นนั่นเอง

No comments:

Post a Comment