Friday, January 8, 2016

เขาพัลกงซาน ภูเขาที่มีชื่อเสียงของเมืองแทกู

เขาพัลกงซาน ภูเขาที่มีชื่อเสียงของเมืองแทกู 
เป็นเทือกเขาที่มียอดเขาอยู่หลายยอด มีหินรูปทรงสวยงามเป็นธรรมชาติที่หาดูได้ยาก มีความสูงถึง 1,192 เมตร ตามความเชื่อของคนเกาหลี เชื่อว่าภูเขาพัลกงซานเป็นภูเขาศักดิ์สิทธิ์เพราะภูเขามีลักษณะคล้ายกับรูปร่างของพระพุทธรูปสามองค์ ภูเขาลูกนี้เกิดจากการก่อตัวของหินแกรนิตที่สวยงามผสมผสานกันได้อย่างลงตัวกับหินและป่าไม้ที่หนาแน่น จึงเป็นสถานที่ที่น่าสนใจสาหรับนักท่องเที่ยวตลอดทั้งปีและจะสวยงามที่สุดในช่วงฤดูใบไม้เปลี่ยนสี

No comments:

Post a Comment