Friday, January 8, 2016

เมืองฮาดอง (HADONG) เมืองที่ปลูกชาที่มีชื่อเสียงของเกาหลี

เมืองฮาดอง (HADONG) เมืองที่ปลูกชาที่มีชื่อเสียงของเกาหลี ชาเกาหลีเป็นศิลปะซึ่ง แสดงถึงภูมิปัญญาที่มีการสืบทอดกันมาอย่างช้านาน ชาวเกาหลีได้มีการกล่าวกันว่าชาจะช่วยเพิ่มความน่าอภิรมย์แก่ประสาทสัมผัส ทั้งห้าซึ่งได้รับแรงกระตุ้นจากเสียงอันยากที่จะหยั่งถึงของกาน้ำชาที่กำลังเดือด น้ำที่เริ่มเป็นสีเขียวอ่อนๆที่ซึมซาบออกจากใบชาในน้ำร้อน กลิ่นอันหอมหวน สัมผัสที่อบอุ่นกับทรวดทรงโค้งได้รูปของถ้วยน้ำชา และรสชาติอันละเมียดลิ้น เพื่อให้เกิดกลิ่นอันหอมหวนที่สุดและคุณประโยชน์ที่ได้รับจากใบชาอย่างที่นักดื่มชายอมรับนั้นใบชาใบเดียวกันควรจะผ่านขั้นตอนการกลั่นกรองถึงสามขั้น เป็นอย่างน้อย ทุ่ง ชาป่าในฮวา แจ-เมียน, ฮาดอง, เคียงซางนัม-โด (Hwagae-myeon, Hadong, Gyeongsangnam-do) ประมาณปลายเดือนเมษายนหลังจากที่ดอกเชอรี่ที่ได้เบ่งบานแล้วกลับร่วงโรย บริเวณตามลำธารฮวาแจชอน ช่วงระหว่าง เขตฮวาแจและวัดซางเกซานั้นต้นชาป่าก็เริ่มแตกกิ่งก้านและให้กลิ่นหอมอันน่าอภิรมย์ น้ำในยามอรุณรุ่งที่ล่องลอยอยู่รอบๆหุบเขาและสายฝนกับสภาพผิวดินนั้นสมบูรณ์ เหมาะกับการปลูกชาอย่างที่สุด ภายในเขตนี้มีการปลูกชาที่ได้รับการกำหนดมาเป็นพิเศษว่าจะถวายเป็นของบรรณาการโดยเฉพาะแก่ราชนิกูลตั้งแต่ยุคโคเรียวจนถึงยุคโชซอน เทศกาลชาน้ำค้างภูเขาฮาดองจัดขึ้นบริเวณวัดซังเกซาในเดือนพฤษภาคม

No comments:

Post a Comment