Friday, January 8, 2016

WINDY HILL

WINDY HILL ที่นี่มีท่าเทียบเรือจุดชมวิวที่ขึ้นชื่อ และเป็นสถานที่ที่ใช้ถ่ายทำซีรี่ย์เกาหลีหลายเรื่อง เช่น Eve\'s Garden (2003, SBS) and Merry- Go-Round (2004, MBC) และรายการโทรทัศน์ 2 Days & 1 Night ที่นี่มีเนินเขาที่ปกคลุมไปด้วยหญ้า มีกังหัน และมองเห็นวิวทะเล

No comments:

Post a Comment