Thursday, January 7, 2016

ปราสาทหินวัดพู

ปราสาทหินวัดพู สถานที่แห่งนี้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกแห่งที่สองของประเทศลาวชมภาพสลักการกวนเกษียรสมุทร และนางอัปสร ชมบ่อน้ำเที่ยงหรือบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ ภาพสลักตรีมูรติ และหินบูชายันต์

No comments:

Post a Comment