Monday, January 18, 2016

ปราสาทเอดินบะระ (EDINBURGH CASTLE) ประเทศสก๊อตแลนด์

ปราสาทเอดินบะระ 
เส้นทางรอยัลไมล์ เป็นถนนเก่าแก่ ผ่านชมอาคารบ้านเรือน และร้านค้าแบบโบราณ และเดินตามรอยเท้าของบุคคลที่มีชื่อเสียงในประวัติศาสตร์ของสกอตแลนด์ อาทิเช่น พระราชินีแมรี่ แห่งสก๊อตแลนด์ และโรเบิร์ต หลุยส์ สตีเวนสัน ผ่านชมพระราชวังโฮลี่รู้ด พระราชวังเก่าแก่ที่มีความงดงาม
ปราสาทเอดินบะระ (EDINBURGH CASTLE) ที่ตั้งอยู่บนเนินเขาอย่างโดดเด่นอันสง่างาม ซึ่งเริ่มสร้างขึ้นในราวช่วงศตวรรษที่11-16 พร้อมชมนิทรรศการเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ความเป็นมาของเมืองเอดินบะระ เป็นโบราณสถานอันล้ำค่าและหวงแหนของชาวสก็อตทุกคน ปัจจุบันภายในปราสาท เป็นพิพิธภัณฑ์ และเป็นสถานที่เก็บสมบัติล้ำค่ามากมาย
No comments:

Post a Comment