Friday, January 8, 2016

Eden Valley Resort สกีรีสอร์ทแห่งเดียวทางภาคตะวันออกเฉียงใต้ของเกาหลี

Eden Valley Resort สกีรีสอร์ทแห่งเดียวทางภาคตะวันออกเฉียงใต้ของเกาหลี 
ที่ได้รับการออกแบบในแนววิทยาศาสตร์ ถือเป็นสกีรีสอร์ทระดับเวิลด์คลาสแห่งหนึ่งของโลก สกีรีสอร์ทแห่งนี้มี 7 สโลป มีสกีกระเช้าลิฟต์ที่สามารถขนส่งนักเล่นสกีได้ถึง 11,000 คนต่อชั่วโมง มีความหลากหลายของเนินเขาที่สามารถตอบสนองความท้าท้ายของการเล่นสกีและสโนว์บอร์ด ทางรีสอร์ทยังมีสิ่งอานวยความสะดวกด้านการกีฬา กอล์ฟ และการพักผ่อนในรูปแบบร้านอาหาร คอฟฟี่ช็อป ซูเปอร์มาร์เก็ตไว้คอยบริการ (ปริมาณของหิมะและการเปิดให้บริการชองลานสกี ขึ้นอยู่กับความเอื้ออานวยของอากาศ หากไม่มีหิมะเพียงพอ ลานสกีอาจจะปิดให้บริการ)

No comments:

Post a Comment