Friday, January 8, 2016

วัดดองฮวาซา (Donghwasa Temple)

วัดดองฮวาซา (Donghwasa Temple)
วัดแห่งนี้ได้อนุรักษ์สิ่งที่หลงเหลือจากอดีตอันหลากหลาย มีเจดีย์หินสามชั้นในปีกด้านตะวันออกและตะวันตกของวัดเป็นผังแบบวัดที่หาดูได้ยาก เสาโบราณคู่หินแห่งพระไวโรคัน (Vairocana Buddha) และภาพแกะสลักพระพุทธบนก้อนหินทาให้วัดนี้มีค่ายิ่ง

เยี่ยมชมไร่ผลไม้ส่งออกที่สาคัญในฤดูหนาว ที่ ไร่สตรอว์เบอร์รี เชิญลิ้มรสสตรอว์เบอร์รีเกาหลีสดๆ พบกับวิถีชีวิตชาวไร่ของเกาหลี ว่ามีวิธีการปลูกอย่างไรจึงได้ผลสตรอว์เบอร์รีที่ขนาดใหญ่เป็นพิเศษและหวานหอมชวนรับประทาน เป็นที่ชื่นชอบของชาวเกาหลีเองและชาวต่างชาติ โดยสามารถเลือกเก็บสตรอว์เบอร์รี และเลือกชิมได้จากภายในไร่ พร้อมทั้งยังสามารถซื้อกลับไปฝากคนทางบ้านได้ด้วย

No comments:

Post a Comment