Friday, January 8, 2016

สะพานแขวนควังอัน หรือสะพานเพชร

สะพานแขวนควังอัน หรือสะพานเพชร สะพานนี้เปรียบเสมือนซานฟรานซิสโกแห่งเกาหลี เป็นสะพานที่ทอดยาวเหนือน้าทะเล เชื่อมโยงระหว่างใจกลางเมืองสู่ชายหาด มีความยาวกว่า 7.4 กิโลเมตร และเป็นสะพานเชื่อมระหว่าง HAEUNDAE-GU และ SUYEONG-GU ให้อยู่ใกล้กันแค่เอื้อม สะพานควังอันนี้เป็นสัญลักษณ์อีกแห่งหนึ่งของเมืองปูซาน อีกทั้งบริเวณท้องทะเลแห่งนี้ยังเป็นจุดชมวิวของท่าเรือยอร์ช และไม่ว่าคุณจะอยู่ส่วนไหนของปูซานก็สามารถมองเห็นสะพานควังอันได้ทั้งในระยะใกล้หรือไกล ในยามค่าคืนจะมีแสงไฟส่องสว่างจากสะพานที่ส่องประกายราวกับเพชร นอกจากนี้ ยังทาให้คุณรู้สึกถึงความโรแมนติกด้วยวิวทะเลทั้งสองข้างทางอีกด้วย

No comments:

Post a Comment