Friday, January 8, 2016

หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน (GAMCHON CULTURE VILLAGE)

หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน (GAMCHON CULTURE VILLAGE) 
ตั้งอยู่บนภูเขาและถือเป็น “ซานโตรินีแห่งเกาหลีใต้” ด้วยสีสันสดใสอีกทั้งยังมีจุดชมวิวที่เห็นน้าทะเลกว้างไกลสุดตา ทาให้ที่นี่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวไม่น้อย ว่ากันว่าแต่เดิมนั้นหมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน เป็นถิ่นฐานของผู้คนที่อพยพขึ้นมาครั้งสงครามเกาหลี ซึ่งภายหลังสงคราม หมู่บ้านเสื่อมโทรมมาก กระทั่งได้รับการฟื้นฟูจากนักศิลปะในเกาหลีที่ร่วมกันตกแต่งหมู่บ้านจนออกมาสวยงามอย่างทุกวันนี้ หากใครได้มีโอกาสแวะเวียนไปก็อย่าลืมไปยัง SKY GARDEN จุดชมวิวที่สวยที่สุดของหมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอนแห่งนี้

No comments:

Post a Comment