Friday, January 8, 2016

SANGLIM FOUR SEASONS

 SANGLIM FOUR SEASONS ซึ่งจะแตกต่างกันแต่ฤดู ฤดูใบไม้ผลิสีเขียวของหนุ่มสาวและไฟป่าในช่วงฤดู​ร้อนหนักและลึกความเข้มของสีที่มีสีสันของฤดูใบไม้ร่วงและความสงบของหิมะสีขาวในช่วงฤดู​หนาว

No comments:

Post a Comment