Thursday, January 7, 2016

วัดศรีเมือง

วัดศรีเมือง
เป็นวัดแห่งหนึ่งในนครเวียงจันทน์ที่มีประชาชนลาวเดินทางไปสักการะบูชาเป็น จำนวนมากในแต่ละวัน

No comments:

Post a Comment