Friday, January 1, 2016

สักการะหลวงพ่อดำแห่งนาลันทา

สักการะหลวงพ่อดำแห่งนาลันทา มีลักษณะพระเกตุทรงบัวตูม ปางนั่งขัดสมาธิ พระหัตถ์ชี้แม่พระธรณีเป็นพยาน แกะสลักด้วยหินดำ

No comments:

Post a Comment