Wednesday, January 6, 2016

เมืองเชสกี้ ครุมลอฟ (Cesky Krumlov)

เมืองเชสกี้ ครุมลอฟ (Cesky Krumlov) เมืองที่ได้ชื่อว่าเป็นเพชรน้ำงามแห่งโบฮีเมียเมืองนี้ตั้งอยู่ริมสองฝั่งของแม่น้ำวัลตาวา

No comments:

Post a Comment